fbpx

Ciao! 16 manieren om hallo te zeggen in het Italiaans

Italiaanse dame aan de telefoon

De beste manier om niet meteen als toerist bestempeld te worden is om de locals op zijn minst in hun eigen taal te begroeten. ’t Is wel zo sympathiek om een beetje moeite te doen én je krijgt er betere service door. Bovendien zijn de meeste groeten in het Italiaans zelfs niet zo heel moeilijk. Andiamo!* (En we zijn weg!)

I Ergens aankomen of gewoon ‘hallo’ zeggen

Deze begroetingen gebruik je wanneer je ergens binnenkomt en iemand begroet. Bij aankomst dus.

1. Ciao

Wanneer?
[tsja-oow] Sowieso de meest gebruikte groet in heel Italië. Het wordt gebruikt als informele begroeting bij zowel aankomst als vertrek en kan op elk moment van de dag gebruikt worden. Maar is af te raden wanneer je mensen in (een hogere) functie of oudere mensen groet. Daar zeggen wij ook niet ‘hey’ tegen, toch?

Wat?
Het woord ciao heeft een beetje een gekke origine die terug te leiden is naar het Venetiaanse dialect. De volledige uitdrukking was ‘scia’o vostro’ wat letterlijk betekent ‘ik ben jouw slaaf’, maar wat beter vertaalt naar zoiets als ‘ik sta tot je dienst’ of ‘ik ben hier om je/jullie te helpen’.

In Antwerpen ook wel verbasterd tot ‘ciaokes’ – voor de Antwerpenaren onder jullie: ontken het maar niet!

En je mag die Ciao! trouwens met best wat enthousiasme zeggen. Ik heb mezelf daarin (als stille Vlaming) wat moeten overwinnen. Maar omdat ik daar echt opmerkingen over kreeg, heb ik wat decibels en drama  toegevoegd dus nu ga ik er ook gewoon over wanneer ik Italianen groet. Dat vind ik vooral zelf, want zij vinden dat ik nu eindelijk normaal spreek.

 

2. Salve

Wanneer?
[sal-vee] Wordt zowel formeel als informeel gebruikt, altijd prijs! Je kunt het op elk moment van de dag gebruiken. Het is een tikje formeler dan pakweg ciao, want jongeren onder elkaar zullen het bijvoorbeeld niet makkelijk gebruiken. Ik gebruik het vooral als groet in de supermarkt, de krantenwinkel etc. Maar bijvoorbeeld ook wanneer ik mijn professor Italiaans aanspreek (die ik overigens wel tutoyeer – Salve, Giorgio).

Wat?
Salve komt van het Latijnse salvere, wat betekent ‘gezond zijn’. Het is dus, net als ‘salute’ een groet waarbij je de ander een goede gezondheid toewenst. Is iets meer regiogebonden: ik hoor het vooral in centraal – en Noord-Italië, en minder ten zuiden van Rome (maar laat je dat vooral niet tegenhouden). Net als ciao gebruik je ’t zowel bij aankomst als bij vertrek. In dat laatste geval is het een beetje zoals ons, uit het Frans geleende, Salut!

 

3. Buongiorno

Wanneer?
[bwon-djor-noo] Je gebruikt het van ’s ochtends tot ongeveer 2 of 3 uur ’s middags. Het is een formele begroeting, maar wordt ook informeel gebruikt, kortom altijd goed. Je kunt het vergelijken met onze ‘goeiemorgen’ of ‘goeiemiddag’.

Wat?
Buongiorno betekent letterlijk ‘goeiedag’, je kunt het geheel volgens de regels gebruiken tot wanneer de namiddag begint (sommigen zeggen vanaf de lunch, dat laat ik in het midden).

 

4. Buonasera

Wanneer?
[bwo-na-seera] Wordt als begroeting gebruikt, ongeveer vanaf de lunch (2 of 4 uur in de namiddag, beetje afhankelijk van de regio) tot pakweg 10 of 11 uur ’s avonds.
Klinkt mischien wat vreemd voor ons om ’s middags al ‘goeieavond’ te zeggen, maar is perfect normaal in Italië. Meer nog, het is not done of ’s avonds nog buongiorno te zeggen (daarmee verraad je jezelf als niet-italiaan nog voor je je eerste zin hebt uitgesproken). Het is in de eerste plaats een formele groet, maar wordt ook informeel gebruikt. Ook hiermee zit je altijd goed.

Wat?
Buonasera betekent letterlijk goeieavond, maar wordt ook als goeie(na)middag gebruikt. Buon pomeriggio (goede namiddag) is taalkundig correct, maar wordt in de praktijk minder vaak gebruikt. Geschreven zie je ’t wel vaker dan gesproken.

Vrouw die zwaait naar iemand anders

II Weg gaan en dag zeggen

Deze begroetingen gebruik je wanneer je weer weg gaat en ’tot ziens’ wil zeggen. Italianen hebben nogal wat manieren om ’tot ziens’ te zeggen’.

5. Ciao

Wanneer?
[tsja-oow] Als informele afscheidsgroet, maar kan ook bij het afscheid nemen op elk moment van de dag gebruikt worden. Opnieuw, te vermijden bij mensen in (een hogere) functie of oudere mensen.

Wat?
Ciao wordt gebruikt zoals in het Nederlands ‘dag’, dat kun je ook bij aankomst, zowel als bij vertrek gebruiken. Of zoals de Nederlanders ‘hoi’ gebruiken (hoewel ik dat persoonlijk altijd vreemd vind klinken bij vertrek!).
Het dubbele ‘ciao ciao’ kan je ook gebruiken, maar enkel bij afscheid, vergelijkbaar met het Engelse ‘bye, bye’.

 

6. Salve

Wanneer?
[sal-vee] Zoals eerder besproken wordt het zowel formeel als informeel gebruikt. Superhandig! Kan op elk moment van de dag gebruikt worden en is een tikje formeler dan pakweg ciao. Vooral handig bij het boodschappen doen.

Wat?
Ook salve wordt gebruikt zoals in het Nederlands ‘dag’: je gebruikt het zowel bij aankomst als bij vertrek (hoewel ik het vooral bij aankomst gebruik, maar dat is persoonlijk).

 

7. Buona giornata

Wanneer?
[bwoo-nah-djor-naa-taa] Een formele en informele groet bij het afscheid nemen. Je gebruikt het, net als buongiorno, tot in de loop van de namiddag.

Wat?
Buona giornata betekent ‘fijne dag’ en is vergelijkbaar met wat wij kennen in het Frans als ‘bonne journée’. Een extra vriendelijke manier om dag te zeggen.

 

8. Buona serata

Wanneer?
[bwoo-nah-see-raa-taa] Hier geldt hetzelfde principe als bij buona giornata (’s ochtends), maar dan voor alles vanaf een uur of 3 ’s middags tot een uur of 10 ’s avonds. Formele en informele groet bij het afscheid nemen. Je gebruikt het, net als buonasera, in de namiddag en ‘s avonds.

Wat?
Buona serata betekent ‘fijne middag/avond. Vergelijkbaar met wat wij in het Frans kennen als ‘bonne soirée’. Een extra vriendelijke manier om dag te zeggen.

 

9. Buonanotte

Wanneer?
[bwoo-nah-not-tee] Een twee-in-één begroeting waarmee je weg kunt vanaf ongeveer 10 uur ’s avonds, beetje afhankelijk van de regio (in het noorden starten ze daar al wat vroeger mee dan in het zuiden). Wanneer je naar huis gaat of naar bed. Kortom laat op de avond dus. Verlaat je ’s avonds laat het restaurant (vanaf 10 uur), dan zeg je dus Buonanotte tegen het personeel. Maar je zegt het ook tegen je familie of vrienden wanneer je naar bed gaat, in de zin van ‘slaapwel’.

Wat?
Letterlijk ‘goeienacht’.

 

Jeton met opschrift Arrivederci Roma

10. Arrivederci

Wanneer?
[ar-rie-vee-der-tsjie] Waarschijnlijk de meest standaard en meest gekende Italiaanse afscheidsgroet, wordt zowel formeel als informeel gebruikt. Arrivederci, Roma!

Wat?
Betekent letterlijk ‘tot wanneer we elkaar weerzien’, vergelijkbaar met het Nederlandse ‘tot ziens’. De uitdrukking is samengesteld uit drie delen: a (tot) + rivedere (weerzien) + ci (wederkerige vorm van het persoonlijk voornaamwoord wij/ons).

De formele variant, maar minder gebruikt, is ArrivederLa. Je kunt het gebruiken als beleefdheidsvorm wanneer je tegen een oudere persoon of iemand in functie spreekt. Maar niemand zal het je kwalijk nemen wanneer je gewoon arrivederci zegt. Want het is sowieso al beleefder en formeler dan ‘ciao’.

 

11. A dopo

Wanneer?
[ah-doo-poo] Een informele manier om afscheid te nemen, met de zekerheid dat je elkaar later die dag nog zult terugzien.

Wat?
Betekent letterlijk ’tot later’, maar dan echt binnen enkele uren.

 

12. A presto

Wanneer?
[ah-pres-too] Een informele manier om afscheid te nemen, met de zekerheid dat je elkaar snel gaat terugzien (maar niet per sé dezelfde dag), bijvoorbeeld wanneer je ’s avonds ‘dag’ zou zeggen tegen je collega’s, wetende dat je ze de dag nadien weer terugziet. Neem je afscheid van iemand voor langere tijd, zeg dan Arrivederci.

Wat?
Betekent letterlijk ‘tot snel’.

 

13. A tra poco /A fra poco

Wanneer?
[ah-traa-poo-koo] Ook een informele manier om dag te zeggen, vergelijkbaar met a dopo (dus ook wanneer je elkaar nog dezelfde dag gaat terugzien). Wordt ook veel gebruikt wanneer je bijvoorbeeld aan de late kant bent en je wil verwittigen dat je er bijna bent: a tra poco.

Wat?
Vertaald als tot (heel) snel.

 

14. Ci vediamo

Wanneer?
[tsjie-vee-djaa-moo] Een informele manier om dag te zeggen wanneer je nog niet precies weet wanneer je elkaar zult terugzien, maar wel binnenkort. Wordt veel gebruikt onder vrienden.

Wat?
Betekent letterlijk ‘we zien elkaar’, maar vlotter vertaald als ‘tot wanneer we elkaar weer zien’.

twee papegaaienduikers die elkaar ontmoeten

III Aangename kennismaking!

Leer je iemand nieuw kennen of wordt je aan iemand voorgesteld, dan is het wel zo beleefd om hetzelfde te doen. Italianen hebben daar, net als wij, een eigen uitdrukking voor.

15. Piacere

Wanneer?
[pjaa-tsjee-ree] Wanneer je iemand ontmoet en je stelt jezelf voor of je wordt aan iemand voorgesteld.
Piacere, (sono) Giorgio. Dat is hetzelfde als ‘Aangenaam, (ik ben) Giorgio.’

Wat?
Piacere
betekent letterlijk ‘een plezier’ of ‘een gunst’ (fare un piacere = (iemand) een plezier doen), maar wordt dus ook gebruikt in de zin van ‘aangenaam’ of ‘aangename kennismaking’.
De high achievers onder jullie kunnen ook de wat uitgebreider varianten gebruiken: Piacere di conoscerti (Aangenaam je te ontmoeten = informeel) of Piacere di conoscerLa (Aangenaam u te ontmoeten = formeel).
Maar gewoon piacere is just fine! Ik gebruik zelden of nooit de uitgebreide vorm, maar ik zou het wel overwegen wanneer ik iemand heel belangrijk zou ontmoeten. Dus ’t is altijd goed om weten.

Netjes opgevoede Italianen zullen bij het afscheid nemen vaak ook vermelden dat het hen zeer aangenaam was je te leren kennen. Dat doen ze met deze woorden: E stato un piacere di fare la tua conoscenza. Je kunt dan terugzeggen: Grazie, anche per me.* (Dankjewel, dat was het ook voor mij).

man aan de telefoon

IV Aan de telefoon

Italianen bellen graag. Bam, meteen het understatement van de dag! En ook daar hebben ze een speciale groet voor.

16 Pronto!

Wanneer?
[pron-too] Deze begroeting wordt enkel en alleen gebruikt bij het beantwoorden van de telefoon, door de persoon die het gesprek aanneemt. Je moet het dus niet terugzeggen.

Wat?
Pronto betekent letterlijk (ik ben) klaar. Klaar om aan te horen wat jij me allemaal gaat vertellen!
Een klein scenario ter verduidelijking:

[ Telefoon gaat over ]
Giorgio neemt op: Pronto?
Claudia: Ciao, Giorgio, sono Claudia.
Giorgio: Claudia! Dimmi pure*! (Zeg het eens)

Ecco qua!* (Kijk eens hier!) Dat waren met stip de belangrijkste begroetingen waarmee je 99% van alle situaties gecovered hebt. Een essentieel brokje taalkennnis waarmee je (letterlijk) deuren opent in Italië. De locals zullen je automatisch sympathieker vinden wanneer je wat moeite doet om hun taal te spreken. En … je krijgt er allicht een betere service mee dan de zoveelste Amerikaan die zijn hoofd de deur binnen steekt en begint van ‘Hi, …’. Italianen hechten doorgaans wel aan beleefdheden en vormen, dus neem meteen een voorsprong en toon dat je weet hoe het moet!

A presto, ragazzi!

Vond je deze tips nuttig? Zijn er basiswoordjes of zinnen die je graag zou leren? Heb je zelf al gekke dingen gezegd waarmee je achteraf hard moet lachen? Laat het eens weten in de comments!

Related Posts

Leave a Reply