fbpx

Privacyverklaring

Bedrijfsinformatie

Deze website behoort toe aan The hedgehog Comm V. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Fruithoflaan 100/43, 2600 Berchem, met ondernemingsnummer BE0711676330. De zaakvoerder is Claire Vanderhaeghen en zij is te bereiken via claire@belghissima.be.

Website disclaimer

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan onderstaande voorwaarden te accepteren.

Informatie: De informatie beschikbaar op of via deze website is van algemene aard en enkel geschikt voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten ontstaan vanuit deze informatie. Ondanks het feit dat de inhoud van de website met zorg werd opgesteld, kan niet uitgesloten worden dat bepaalde informatie overtollig, onvolledig of incorrect is. The hedgehog Comm V kan geen garanties geven betreffende de aard of inhoud van de informatie die beschikbaar is op of via de website. Indien je fouten vindt in de informatie op de website, gelieve ons te contacteren.

Onderbrekingen: The hedgehog Comm V doet wat ze kan om onderbrekingen van de website zoveel mogelijk te vermijden, maar kan niet garanderen dat de website vrij is van onderbrekingen of technische problemen.

Linken en referenties: De website kan linken bevatten naar andere websites. The hedgehog Comm V kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Het incorporeren van links naar andere websites impliceert niet dat er een connecties, partnership, relaties of goedkeuring is van deze websites of hun inhoud.

Aansprakelijkheid: Deze website is ter goeder trouw samengesteld door The hedgehog Comm V is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect resulteert uit de website of de informatie beschikbaar op of via de website. The hedgehog Comm V is niet aansprakelijk voor mogelijke onderbrekingen van de website, voor technische fouten, virussen of voor interceptie of manipulaties van elektronische communicatie door derde partijen. Elk gebruik van informatie beschikbaar op of via de website is daarom op je eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten: De inhoud van deze website, inclusief alle merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan The hedgehog Comm V of rechthoudende derden.

Copyright Disclaimer

Tijdens evenementen mag The hedgehog Comm V foto’s en filmpjes opnemen om te gebruiken in haar marketing, tenzij je je hier schriftelijk tegen verzet. The hedgehog Comm V kan niet aansprakelijk gesteld worden als personen kenbaar gemaakt worden.

Privacyverklaring

Voor The hedgehog Comm V is het belangrijk dat je persoonlijke data behandeld worden conform toepasselijke regels en wetgeving. Via onderstaande informatie, willen wij je helpen te begrijpen welke informatie wij verzamelen en hoe we met deze informatie omgaan. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten/producten, geeft u aan onze Privacy Verklaring te accepteren.

Doel van informatieverzameling: je persoonlijke gegevens worden verzameld door The hedgehog Comm V voor aanlevering van de gevraagde diensten, goederen, informatie of publicatie, voor klantenadministratie, opvolging, facturatie en het verzenden van marketingboodschappen en nieuwsbrieven.

Hoe we persoonlijke informatie verzamelen: we verzamelen de informatie die rechtstreeks door jou aan ons (The hedgehog Comm V) werd bezorgd, bijvoorbeeld door een van onze invulformulieren in te vullen, links of downloads te gebruiken. Hierbij worden mogelijk bepaalde data verzameld d.m.v. cookies en gelijkaardige technologieën. We ontvangen mogelijk informatie via derde partijen zoals Google (buiten de EU), advertentienetwerken zoals Facebook (buiten de EU), leveranciers van technische betaalsystemen en diensten, zoals bijvoorbeeld data brokers of aggregators. We ontvangen mogelijk ook data van openbaar toegankelijke bronnen.

Overmaken aan derden: je persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan een derde partij, tenzij je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, of indien dit nodig is voor het aanleveren van de gevraagde diensten, goederen, informatie of publicaties, voor klantenadministratie, opvolging, facturatie en het verzenden van marketingboodschappen en nieuwsbrieven, of indien het verplicht is voor de wet of indien dit nodig is in het kader van een controle.

Je rechten: Je kan je persoonlijke data op elke moment opvragen, verifiëren en corrigeren indien nodig. Je kan ook vragen je persoonlijke gegevens te verwijderen. Om deze rechten uit te voeren, gelieve contact op te nemen via de contactgegevens onder ‘contact’. Voor de nieuwsbrief en communicaties kan je je ten allen tijde uitschrijven via een link onderaan de mailing. Wegens gevraagde verwijdering, is het echter mogelijk dat The hedgehog Comm V de aanlevering van de diensten niet langer kan garanderen.

Cookies: Deze website gebruikt cookies. Zo willen wij beter inzicht krijgen in onze klanten, hun gebruik van de website en de mogelijkheden om onze website en diensten beter af te stemmen op onze klanten. Je kan je browser zo instellen dat hij cookies weigert of jou verwittigt wanneer er een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op de website niet goed functioneren wanneer je cookies zijn uitgeschakeld.

Wijzigingen: The hedgehog Comm V behoudt zich het recht op eender welk moment deze Privacyverklaring te wijzigen, conform toepasselijke wetgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Vragen: Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring, gelieve contact op te nemen via de gegevens onder ‘contact’.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. The hedgehog Comm V is niet verantwoordelijk voor het verlies van data of schade aan computers in het bedrijf. Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de partijen zal uitsluitend worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Antwerpen (België).

Laatste update 12 april 2022