fbpx

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Deze website behoort toe aan The hedgehog Comm V. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Fruithoflaan 100/43, 2600 Berchem, met ondernemingsnummer BE0711676330. De zaakvoerder is Claire Vanderhaeghen en zij is te bereiken via claire@belghissima.be.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de uitvoering van de bestelling bij The hedgehog Comm V en al haar handelsnamen. Deze voorwaarden sluiten alle voorwaarden van de opdrachtgever uit. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de klant en onderhavige voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd aan The hedgehog Comm V.

Klantinformatie

The hedgehog Comm V zijn beschikbaar voor rechtspersonen die de hoedanigheid hebben om een wettelijk bindend contract aan te gaan. Door bestellingen te plaatsen bij The hedgehog Comm V bevestig je dat alle informatie die je ons geeft correct en naar waarheid is.

Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn inclusief btw, 21 %. Prijzen zijn enkel geldig voor betreffende overeenkomst. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud) op de website.

Auteursrechten

Alle teksten, ontwerpen, afbeeldingen, downloads, artikelen, het cursusmateriaal en alle andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden. Ze zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik.

Annulatie

Door de online cursus aan te kopen, stem je in met de volgende annulatievoorwaarden. De modules van de cursus worden tweewekelijks vrijgegeven, met een eerste module op 18 mei 2022. Ik wil natuurlijk dat je tevreden bent van je aankoop. Wil je toch afzien van de aankoop van de online cursus Chianti Queens, dan kan dat enkel vòòrdat de tweede module op het leerplatform wordt gepubliceerd. Daarna is het niet langer mogelijk om af te zien van je aankoop.

De aankoop van een op maat gemaakte aromaset wijnaroma’s is niet herroepbaar. De wijnaromasets zijn gepersonaliseerd en worden op bestelling gemaakt, om die reden is het niet mogelijk om af te zien van je aankoop. Na 12 mei 2022 kun je de bestelling van de aromasets niet langer annuleren en is de aankoop bindend.

Betalingsvoorwaarden

Alle aankopen zijn onmiddellijk te betalen, tenzij de klant koos voor een termijnbetaling in 3 maanden. De eerste betaling gebeurt bij aankoop van de cursus, de twee volgende aankopen gebeuren via automatische incasso, na respectievelijk één en twee maanden na de aankoop. De aankoop is bindend en het volledige bedrag moet worden voldaan, ook wanneer de klant opteert voor termijnbetalingen.

Heirkracht

The hedgehog Comm V gaat een inspanningsverbintenis aan om alle bestellingen te laten doorgaan. Wij zijn niet aansprakelijk indien bestellingen niet kunnen doorgaan om redenen die buiten onze macht liggen. Bestellingen die bij externe partners en leveranciers moeten gebeuren en die vertraging oplopen, kunnen niet tegen The hedgehog Comm V gebruikt worden en kunnen in geen geval aanleiding geven tot terugbetaling.

Privacyverklaring

Lees de volledige privacyverklaring hier.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. The hedgehog Comm V is niet verantwoordelijk voor het verlies van data of schade aan computers in het bedrijf. Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de partijen zal uitsluitend worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Antwerpen (België).

Laatste update: 1 mei 2022