Algemene voorwaarden

_________

 

Bedrijfsgegevens

Deze website behoort toe aan The hedgehog Comm V. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Fruithoflaan 100/43, 2600 Berchem, met ondernemingsnummer BE0711676330. De zaakvoerder is Claire Vanderhaeghen en zij is te bereiken via claire@belghissima.be.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de uitvoering van de bestelling bij The hedgehog Comm V en al haar handelsnamen. Deze voorwaarden sluiten alle voorwaarden van de opdrachtgever uit. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de klant en onderhavige voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd aan The hedgehog Comm V.

 

Klantinformatie

The hedgehog Comm V is beschikbaar voor rechtspersonen die de hoedanigheid hebben om een wettelijk bindend contract aan te gaan. Door bestellingen te plaatsen bij The hedgehog Comm V bevestig je dat alle informatie die je ons geeft correct en naar waarheid is.

 

Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn inclusief btw. Prijzen zijn enkel geldig voor betreffende overeenkomst. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud) op de website.

 

Auteursrechten

Alle inhoud (teksten, artikelen, PDF’s, visuals, cursusmateriaal en alle andere creaties) in de breedste zin van het woord is auteursrechtelijk beschermd en mag niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden.

 

Annulatie

Door online opleidingsmateriaal aan te kopen, zie je af van het herroepingsrecht. De volledige inhoud is beschikbaar vanaf het moment van download, daarom is het niet mogelijk om je aankoop te annuleren.

 

Betalingsvoorwaarden

Alle aankopen zijn onmiddellijk te betalen. Zolang het volledige saldo van het opleidingsmateriaal of de inschrijving voor workshop niet betaald is, krijgt de klant geen toegang tot het cursusmateriaal.

 

Heirkracht

The hedgehog Comm V gaat een inspanningsverbintenis aan om alle bestellingen te laten doorgaan. Wij zijn niet aansprakelijk indien bestellingen niet kunnen doorgaan om redenen die buiten onze macht liggen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. The hedgehog Comm V is niet verantwoordelijk voor het verlies van data of schade aan computers in het bedrijf. Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de partijen zal uitsluitend worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Antwerpen (België).

 

Website disclaimer

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan onderstaande voorwaarden te accepteren:

Informatie

De informatie beschikbaar op of via deze website is van algemene aard en enkel geschikt voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten ontstaan vanuit deze informatie. Ondanks het feit dat de inhoud van de website met zorg werd opgesteld, kan niet uitgesloten worden dat bepaalde informatie overtollig, onvolledig of incorrect is. The hedgehog Comm V kan geen garanties geven betreffende de aard of inhoud van de informatie die beschikbaar is op of via de website. Indien je fouten vindt in de informatie op de website, gelieve ons te contacteren.

Onderbrekingen

The hedgehog Comm V doet wat ze kan om onderbrekingen van de website zoveel mogelijk te vermijden, maar kan niet garanderen dat de website vrij is van onderbrekingen of technische problemen.

Linken en referenties

De website kan linken bevatten naar andere websites. The hedgehog Comm V kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Het incorporeren van links naar andere websites impliceert niet dat er een connecties, partnership, relaties of goedkeuring is van deze websites of hun inhoud.

Aansprakelijkheid

Deze website is ter goeder trouw samengesteld door The hedgehog Comm V. The hedgehog Comm V is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect resulteert uit de website of de informatie beschikbaar op of via de website. The hedgehog Comm V is niet aansprakelijk voor mogelijke onderbrekingen van de website, voor technische fouten, virussen of voor interceptie of manipulaties van elektronische communicatie door derde partijen. Elk gebruik van informatie beschikbaar op of via de website is daarom op je eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief alle merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan The hedgehog Comm V of rechthoudende derden.

 

Copyright Disclaimer

Tijdens evenementen mag The hedgehog Comm V foto’s en filmpjes opnemen om te gebruiken in haar marketing, tenzij u zich hier schriftelijk tegen verzet. The hedgehog Comm V kan niet aansprakelijk gesteld worden als personen kenbaar gemaakt worden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. The hedgehog Comm V is niet verantwoordelijk voor het verlies van data of schade aan computers in het bedrijf. Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de partijen zal uitsluitend worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Antwerpen (België).

 

Laatste update: Januari 2023