fbpx

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Deze website behoort toe aan The hedgehog Comm V. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Van Hersbekelei 25/001, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0711676330. De zaakvoerder is Claire Vanderhaeghen en zij is te bereiken via claire@belghissima.be.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de uitvoering van de bestelling bij The hedgehog Comm V en al haar handelsnamen. Deze voorwaarden sluiten alle voorwaarden van de opdrachtgever uit. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de klant en onderhavige voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd aan The hedgehog Comm V.

Klantinformatie

The hedgehog Comm V zijn beschikbaar voor rechtspersonen die de hoedanigheid hebben om een wettelijk bindend contract aan te gaan. Door bestellingen te plaatsen bij The hedgehog Comm V bevestig je dat alle informatie die je ons geeft correct en naar waarheid is.

Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn inclusief btw. Prijzen zijn enkel geldig voor betreffende overeenkomst. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud) op de website.

Auteursrechten

Alle teksten, artikelen, het cursusmateriaal en alle andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden.

Annulatie

Door de online cursus aan te kopen, zie je af van het herroepingsrecht. De volledige cursus is beschikbaar vanaf het moment van inschrijving, daarom is het niet mogelijk om je aankoop te annuleren.

Betalingsvoorwaarden

Alle aankopen zijn onmiddellijk te betalen. Zolang het volledige saldo van de cursus niet betaald is, krijgt de klant geen toegang tot het cursusmateriaal.

Heirkracht

The hedgehog Comm V gaat een inspanningsverbintenis aan om alle bestellingen te laten doorgaan. Wij zijn niet aansprakelijk indien bestellingen niet kunnen doorgaan om redenen die buiten onze macht liggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. The hedgehog Comm V is niet verantwoordelijk voor het verlies van data of schade aan computers in het bedrijf. Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de partijen zal uitsluitend worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Antwerpen (België).

Ongewijzigd van kracht sinds 1 augustus 2020